Viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky…

CitySafety - Produkty

…viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky

Smartmap zobrazovanie údajov

Revolučné riešenie zobrazovania údajov 

Smartmap ponúka efektívne riadenie procesov v samospráve ako napríklad inteligentný stavebný úrad. Rovnako ponúka aj digitalizáciou passportov a informácií.Potrebujete vyhľadať adresu, platiteľa dane, majiteľa parcely, nezaplatený poplatok za odpad, identifikovať vodovodné potrubie, parcelu pre ktorú je platné stavebné povolenie, alebo obecný policajt potrebuje identifikovať majiteľa psa – všetko je dostupné na niekoľko kliknutí.

Máte záujem o spoluprácu s nami? Kedykoľvek nás kontaktujte.