Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov
APL SMART

B

…viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky

Osvetlenie priechodu pre chodcov zabezpečené prostredníctvom bezvýložníkových LED svietidiel TALOS G (137W) s asymetrickou LED optikou určenou na priechody pre chodcov, ktoré vytvárajú pozitívny kontrast medzi chodcom a okolitým prostredím, čím vytvárajú veľmi vysokú úroveň vertikálneho osvetlenia v zmysle normy EN 13201. Osvetlenie priechodu pre chodcov môže byť doplnené o inteligentný priechod pre chodcov v režime blikania výstražných LED svetiel (norma EN 12352) po detekcii chodca alebo aj v kombinácii s podsvieteným LED dopravným značením priechod pre chodcov (norma 12899).

APL SMART

Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhnutý tak, aby sa dosiahla čo najvyššia úroveň bezpečnosti priechodov pre chodcov s využitím najmodernejšej technológie. Ak sa chodec chystá prejsť na druhú stranu cesty, systém sa aktivuje buď tlačidlom (aktívny režim) alebo pomocou snímača (pasívny režim).Ak chodec nebol zaznamenaný a ani nedôjde k stlačeniu tlačidla, systém APL SMART aj napriek tomu zaručuje správne horizontálne a vertikálne osvetlenie.

Čo sa stane, keď sa systém aktivuje?Vďaka inteligentnému stmievaniu sa úroveň osvetlenia pre chodcov pohybuje okolo 40% (v režime: Stand-by) a 100% (v režime: ON).

 

Before After

Stand-by 40%

Stand-by 100%

APL SMART (káblový)

Princíp fungovania zvýraznenia priechodu pre chodcov:

Asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme inteligentného osvetlenia APL SMART sú ovládané riadiacou jednotkou – APL kit, ktorá je umiestnená v blízkosti priechodu pre chodcov. Riadiaca jednotka APL kit zabezpečuje, aby počas neprítomnosti chodca na priechode pre chodcov fungovalo osvetlenie na úrovni 40% a ked’ sa systém aktivuje, zintenzívni sa na 100%.

Inteligentný priechod, ktorý môže byť súčasťou APL SMART funguje nasledovne: akonáhle chodec pripravený prejsť cez priechod pre chodcov stlačí tlačítko alebo ho zachytí snímač / detektor pohybu aktivujú sa výstražné LED svetlá / LEDBOX, ktoré budú blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný priechod funguje 24 hodín. Výstražné LED svetlá / LEDBOX sú umiestnené nad zvislým dopravným značením, ktoré môže byť klasické alebo podsvietené/presvetlené, jednostranné / obojstranné umiestnené na osvetľovacom stožiari.

APL SMART (bezdrôtový)

Princíp fungovania zvýraznenia priechodu pre chodcov:

Asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme inteligentného osvetlenia APL SMART sú ovládané riadiacimi jednotkami – APL kit, ktoré sú umiestnené na oboch osvetľovacích stožiaroch. Riadiace jednotky APL kit zabezpečujú, aby počas neprítomnosti chodca na priechode pre chodcov fungovalo osvetlenie na úrovni 40% a ked’ sa systém aktivuje, zintenzívni sa na 100%.

Inteligentný priechod, ktorý môže byť súčasťou APL SMART funguje nasledovne: akonáhle chodec pripravený prejsť cez priechod pre chodcov stlačí tlačítko alebo ho zachytí snímač / detektor pohybu aktivujú sa výstražné LED svetlá / LEDBOX, ktoré budú blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný priechod funguje 24 hodín. Výstražné LED svetlá / LEDBOX sú umiestnené nad zvislým dopravným značením, ktoré môže byť klasické alebo podsvietené/presvetlené, jednostranné / obojstranné umiestnené na osvetľovacom stožiari.

Komponenty systému APL SMART