Inteligentné priechody pre chodcov

…viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky

Variant A

Inteligentný priechod pre chodcov (bezdrôtová komunikácia)

Pozostáva z:

 • Riadiace jednotky (solárny zdroj / verejné osvetlenie / trvalý zdroj)
 • Zvislé dopravné značenie priechod pre chodcov Výstražné LED svetlá 102(do intravilánu) / 201 (do extravilánu)
 • Tlačítko / detektor pohybu pre aktiváciu inteligentného priechodu pre chodcov

Variant B

Inteligentný priechod pre chodcov (káblová komunikácia) 

Pozostáva z:

 • Riadiaca jednotka (solárny zdroj / verejné osvetlenie / trvalý zdroj)
 • Zvislé dopravné značenie priechod pre chodcov
 • Výstražné LED svetlá 102(do intravilánu) / 201 (do extravilánu) 

NOVINKA

Inteligentný priechod pre chodcov s použitím výstražných LED svetiel doplnený o káblové LED gombíky

Pozostáva z:

 • Riadiaca jednotka (solárny zdroj / verejné osvetlenie / trvalý zdroj)
 • 2 x zvislé dopravné značenie priechod pre chodcov
 • 2 x výstražné LED svetlá 102 (do intravilánu) / 201 (do extravilánu)
 • 6 x dopravné (káblové) LED gombíky (počet gombíkov závisí od šírky vozovky)
 • 1 x termokamera

Máte záujem o spoluprácu s nami? Kedykoľvek nás kontaktujte.

Inteligentné priechody pre chodcov

Inteligentné priechody pre chodcov v režime blikania výstražných svetiel po aktivácii inteligentného priechodu pre chodcov sú jedným z najúčinnejších prostriedkov prevencie vzniku dopravnej nehody na priechode pre chodcov. Vzhľadom na to, že chodci sú stále nazraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky chceme neustále prichádzať s modernejšími riešeniami v rámci bezpečnosti cestnej premávky. Nasledovné varianty uvedené nižšie na stránke sa za uplynulé obdobie troch rokov ukázali ako najefektívnejšie.

Princíp fungovania inteligentného priechodu pre chodcov

Akonáhle je chodec pripravený prejsť cez priechod pre chodcov,  dôjde ak aktivácii inteligentného priechodu pre chodcov a to bud‘ prostredníctvom tlačítka, ktoré chodec stlačí alebo prostredníctvom detekcie chodca a teda detektora pohybu*. Pod aktiváciou inteligentného priechodu pre chodcov rozumieme rozblikanie výstražných LED svetiel a / alebo dopravných LED gombíkov  len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú. Systém funguje 24 hodín.

*UPOZORNENIE:  vplyvom prúdiaceho vzduchu, pavučiny a nečistôt môže dôjsť k falošnej aktivácii detektora pohybu a následne k spusteniu inteligentného priechodu pre chodcov. Tieto okolnosti nie je možné ovplyvniť nastavením detektora pohybu a preto pre aktiváciu inteligentného priechodu pre chodcov odporúčame tlačítko.

*UPOZORNENIE: vplyvom prúdiaceho vzduchu, pavučiny a nečistôt môže dôjsť k falošnej aktivácii detektora pohybu a následne k spusteniu inteligentného priechodu pre chodcov. Tieto okolnosti nie je možné ovplyvniť nastavením detektora pohybu a preto pre aktiváciu inteligentného priechodu pre chodcov odporúčame tlačítko. Dopravné LED gombíky (solárne, káblové) sú odolné voči zimnej údržbe, avšak vozidlá zimnej údržby musia mať pogumovanú radlicu na odhŕňanie snehu, aby nedošlo k poškodeniu vrchného krytu  dopravného LED gombíka. V rámci životnosti gombíkov z hľadiska ich technických parametrov a miery opotrebenia v dôsledku používania je stanovená životnosťna max. 24 mesiacov.