Klasické osvetlenie priechodu pre chodcov
APL CLASSIC

A

…viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky

Osvetlenie priechodu pre chodcov zabezpečené prostredníctvom bezvýložníkových LED svietidiel – TALOS N (68W) / TALOS G (137W) s asymetrickou LED optikou určenou na priechody pre chodcov, ktoré vytvárajú pozitívny kontrast medzi chodcom a okolitým prostredím, čím vytvárajú veľmi vysokú úroveň vertikálneho osvetlenia v zmysle normy EN 13201. Osvetlenie priechodu pre chodcov môže byť doplnené o inteligentný priechod pre chodcov v režime blikania výstražných LED svetiel (norma EN 12352) po detekcii chodca alebo aj v kombinácii s podsvieteným LED dopravným značením priechod pre chodcov (norma 12899).

APL CLASSIC

APL CLASSIC je signalizačný a osvetľovací systém pre priechody pre chodcov navrhnutý na dosiahnutie najvyššej úrovne bezpečnosti chodcov pomocou najnovších technológií.

 

Before After

BEZ SYSTÉMU APL

SO SYSTÉMOM APL

APL CLASSIC ELV predstavuje inovatívny systém osvetlenia priechodu pre chodcov, vd’aka ktorému sa nemusí vykonať podkop cestnej komunikácie. Výhodou systému APL CLASSIC ELV je to, že pre plnohodnotné osvetlenie priechodu pre chodcov prostredníctvom dvoch bezvýložníkových svietidiel nám postačuje napájanie 230 VAC len z jednej strany priechodu, t.j. z jedného bodu, čo je možné len vd’aka riadiacej jednotke ELV napájanej 230 VAC, ktorá mení striedavé napätie na jednosmerné napätie – 24 VDC. V praxi to znamená, že obe svietidlá sú napájané 24 VDC a sú prepojené káblom umiestneným v drážke vo vozovke.

APL CLASSIC je osvetľovací a signalizačný systém pre priechody pre chodcov navrhnutý na dosiahnutie najvyššej úrovne bezpečnosti chodcov pomocou najnovších technológií. Osvetlenie priechodov pre chodcov je zabezpečené prostredníctvom svietidiel s asymetrickou LED optikou, ktoré vytvárajú pozitívny kontrast medzi chodcom a okolitým prostredím, čím vytvárajú veľmi vysokú úroveň horizontálneho a vertikálneho osvetlenia.

APL CLASSIC ELV predstavuje inovatívny systém osvetlenia priechodu pre chodcov, vd’aka ktorému sa nemusí vykonať podkop cestnej komunikácie. Výhodou systému APL CLASSIC ELV je to, že pre plnohodnotné osvetlenie priechodu pre chodcov prostredníctvom dvoch bezvýložníkových svietidiel nám postačuje napájanie 230 VAC len z jednej strany priechodu, t.j. z jedného bodu, čo je možné len vd’aka riadiacej jednotke ELV napájanej 230 VAC, ktorá mení striedavé napätie na jednosmerné napätie – 24 VDC. V praxi to znamená, že obe svietidlá sú napájané 24 VDC a sú prepojené káblom umiestneným v drážke vo vozovke.

Komponenty systému APL CLASSIC / APL ELV

Princíp zvýraznenia priechodu pre chodcov: Akonáhle je chodec pripravený prejsť cez priechod pre chodcov stlačí tlačítko alebo ho zachytí detektor pohybu aktivujú sa výstražné LED svetlá / LEDBOX, ktoré budú blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný priechod funguje 24 hodín.