Solárne osvetlenie priechodu pre chodcov
APL SOLAR

C

…viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky

Osvetlenie priechodu pre chodcov zabezpečené prostredníctvom bezvýložníkových LED svietidiel – TALOS N (18W) s asymetrickou LED optikou určenou na priechody pre chodcov, ktoré vytvárajú pozitívny kontrast medzi chodcom a okolitým prostredím, čím vytvárajú veľmi vysokú úroveň vertikálneho osvetlenia v zmysle normy EN 13201. Osvetlenie priechodu pre chodcov môže byť doplnené o inteligentný priechod pre chodcov v režime blikania výstražných LED svetiel (norma EN 12352) po detekcii chodca.

SYSTÉM NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S PODSVIETENÝM LED DOPRAVNÝM ZNAČENÍM.

APL SOLAR

Fotovoltaický systém osvetlenia priechodov pre chodcov vznikol z potreby zaistiť bezpečnosť aj na priechodov pre chodcov, ktoré sa nachádzajú v miestach, kde nie je možné zabezpečiť napájanie z verejného osvetlenia (230V).

 

Before After

Deň

Noc

Solárne LED osvetlenie APL SOLAR je spoľahlivou voľbou pre miesta bez pr ístupu k dist r ibučnej siet i . Je jedným z najekologickejších spôsobov zvýšenia bezpečnosti priechodu pre chodcov. Asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme solárneho osvetlenia APL SOLAR sú ovládané riadiacimi jednotkami – APL kit, ktoré sú umiestnené pod solárnymi panelmi v boxoch spolu s akumulátorom. Solárne panely obsahujú svetelné čidlo, ktoré aktivuje osvetlenie priechodu pre chodcov. Systém dokáže fungovať až 5 dní bez slnečného žiarenia. Svietidlá dokážu fungovať až 5 – 7 dní bez slnečného žiarenia. Použité sú svietidlá so špecifickou asymterickou LED optikou určenou pre priechody pre chodcov.

Solárne LED osvetlenie – APL SOLAR ACTIVE je v kombinácii s inteligentným priechodom pre chodcov (blikanie výstražných (EN 12 352) LED svetiel po detekcii chodca) spoľahlivou voľbou pre miesta bez prístupu k distribučnej sieti, ktoré je nutné zvýrazniť aj počas dňa. Svietidlá dokážu fungovať až 5 – 7 dní bez slnečného žiarenia. Použité sú svietidlá so špecifickou asymetrickou LED optikou určenou pre priechody pre chodcov. Asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme solárneho osvetlenia APL SOLAR sú ovládané riadiacimi jednotkami – APL kit, ktoré sú umiestnené pod solárnymi panelmi v boxoch spolu s akumulátorom a riadiacou jednotkou inteligentného priechodu. Solárne panely obsahujú svetelné čidlo, ktoré aktivuje osvetlenie priechodu pre chodcov.

Princíp fungovania zvýraznenia priechodu pre chodcov: akonáhle chodec pripravený prejsť cez priechod pre chodcov stlačí tlačítko, / alebo ho zachyttí snímač pohybu aktivujú sa výstražné LED svetlá / LEDBOX, ktoré budú blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný priechod funguje 24 hodín. Inteligentný priechod funguje 24 hodín. Výstražné LED svetlá / LEDBOX sú umiestnené na osvetľovacích stožiaroch.

Komponenty systému APL SOLAR