Radary a Merače

…viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky

Radary / Merače

Najčastejšie vidíme obyčajné merače rýchlosti, ktorých funkciou má byť aktívne vplývanie na psychiku vodičov, aby neprekračovali povolenú rýchlosť. Sú umiestnené na viditeľnom mieste, ako je napríklad stožiar verejného osvetlenia alebo stožiar elektrického vedenia. Pozrime sa teda, či je to efektívny spôsob ako zabrániť vodičovi prekročiť rýchlosť. V prvom rade si vysvetlime, ako takýto obyčajný merač funguje. Jeho jedinou funkciou je zobrazovať Vašu aktuálnu rýchlosť, čo Vy viete, lebo ste šofér. V tejto súvislosti by sme mohli povedať, že jeho funkcia je informačná a tiež si musíme uvedomiť jednu základnú vec a to, že je to je stroj, on Vás nebude prenasledovať, ani nedá signál najbližšej policajnej hliadke, on Vás len bude informovať. Moja otázka teda znie, je toto podľa Vás efektívny spôsob ako pôsobiť na vodičov, aby znížili rýchlosť?

Radar pre detekciu rýchlosti Vás má upozorniť na to, že idete neprimerane a môžete ohroziť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Je dôležité, aby na Vás vplýval psychologicky a teda aby Vás prinútil znížiť rýchlosť a nie informačne, aby Vám potvrdil, že Váš tachometer ide správne a nie je nutný servis – Vy predsa viete akou rýchlosťou práve idete. V našej ponuke nájdete niekoľko druhov radarov, ktoré majú okrem informačnej funkcie aj psychologický vplyv na vodičov.

Safety way

Základné technické parametre K tomuto zariadeniu je dodávaný software na spracovanie údajov Funkcie: detekcia vozidiel prichádzajúcich v opačnom smere jazdy Meranie: pomocou indukčných slučiek Komunikácia

Rav systém

Základné technické parametre K zariadeniu je dodávaný software na spracovanie údajov Funkcia: detekcie výšky vozidiel Snímač: laser scanner Komunikácia cez: RS232, Bluetooth – Email, SMS,

Merač teploty povrchu vozovky

Základné technické parametre Výstražné svetlá v súlade s: EN 12352 trieda L8H Rozmery displeja: 740 x 310 x 70 mm Veľkosť číslic: 200 mm Veľkosť

Analýza hustoty dopravnej premávky

Základné technické parametre Rozmery: 260 x 372 x 234 mm Hmotnosť: 3,00 kg K tomuto zariadeniu je dodávaný software na spracovanie údajov aj v Českom