Výzvy / Podpora projektov

Spoločnosť CitySafety, s.r.o. pravidelne monitoruje prebiehajúce výzvy a granty zamerané na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Pre viac informácii:

+421 907 345 274

info@citysafety.sk

Máte záujem o spoluprácu s nami?

Kedykoľvek nás kontaktujte.