Kontakt

CitySafety, s.r.o.
Sídlo: Turová 247, 962 34 Turová

IČO: 51307634
DIČ: 2120665085
IČ DPH: SK2120665085

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 33418/S

+421 907 345 274
+421 45 532 39 77

info@citysafety.sk
technickapodpora@citysafety.sk

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93