Osvetlenie priechodov pre chodcov

…viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky

Osvetlenie priechodov pre chodcov

Osvetlenie priechodov pre chodcov sa stáva povinnou súčasťou novovzniknutých priechodov pre chodcov. V súčasnosti sú práve priechody pre chodcov najčastejším dejiskom dopravných nehôd a preto je nevyhnutosťou neustále prichádzať s novinkami, ktoré účinnne ochránia chodcov. Systém osvetlenia priechodov pre chodcov je nutné obohatiť o inteligentné systémy, ktoré efektívnym spôsobom zvýraznia chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov.

V tomto ohľade pravidelne prinášame novinky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktoré sú viazané na najmodernejšie technológie a v súčasnosti preferovanú solárnu energiu. V súvislosti s osvetlením priechodov pre chodcov prichádzame s viacerými novinkami a to nielen čo sa týka solárne napájaného osvetlenia priechodu pre chodcov, ale ponúkame úplne novú možnosť zvýraznenia priechodu pre chodcov a to prostredníctvom vodorovného osvetlenia priechodu pre chodcov.