Online konfigurátor

CitySafety pôsobí na území Slovenskej republiky ako autorizovaný distribútor viacerých európskych spoločností, ktoré majú dlhoročnú tradíciu vo výrobe produktov pre zlepšenie dopravnej infraštruktúry.

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

APL Solar

APL SOLAR je spoľahlivou voľbou pre miesta bez prístupu k distribučnej sieti. Je jedným z najekologickejších spôsobov zvýšenia bezpečnosti priechodu pre chodcov, ktoré v súčasnosti nájdete v našej ponuke. Svietidlá dokážu fungovať až 5 – 7 dní bez slnečného žiarenia. Použité sú svietidlá so špecifickou optikou určenou pre priechody pre chodcov.

Princíp fungovania priechodu pre chodcov: asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme solárneho osvetlenia APL SOLAR sú ovládané riadiacimi jednotkami - APL kit, ktoré sú umiestnené pod solárnymi panelmi v boxoch spolu s akumulátorom. Solárne panely obsahujú svetelné čidlo, ktoré aktivuje osvetlenie priechodu pre chodcov. Systém dokáže fungovať až 7 dní bez slnečného žiarenia.

Princíp zvýraznenia priechodu pre chodcov: výstražné LED svetlá umiestnené nad zvislým dopravným značením priechod pre chodcov blikajú po zotmení. Aktivuje ich svetelné čidlo rovnako ako osvetlenie priechodu pre chodcov.

APL Solar-active

s dotykovým tlačidlom

APL SOLAR ACTIVE je spoľahlivou voľbou pre miesta bez prístupu k distribučnej sieti. Je jedným z najekologickejších spôsobov zvýšenia bezpečnosti priechodu pre chodcov, ktoré v súčasnosti nájdete v našej ponuke v kombinácii s inteligentným priechodom pre chodcov. Svietidlá dokážu fungovať až 5 – 7 dní bez slnečného žiarenia. Použité sú svietidlá so špecifickou optikou určenou pre priechody pre chodcov.

Princíp fungovania osvetlenia priechodu pre chodcov: asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme solárneho osvetlenia APL SOLAR sú ovládané riadiacimi jednotkami - APL kit, ktoré sú umiestnené pod solárnymi panelmi v boxoch spolu s akumulátorom. Solárne panely obsahujú svetelné čidlo, ktoré aktivuje osvetlenie priechodu pre chodcov.

Princíp fungovania zvýraznenia priechodu pre chodcov: akonáhle je chodec pripravený prejsť cez priechod pre chodcov, stlačí dotykové tlačíko umiestnené na stožiaroch, ktoré aktivuje výstražné LED svetlá / LEDBOX, ktoré budú blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Výstražné LED svetlá sa môžu rozblikať ak na základe detekcie chodca - čiže akonáhle chodca zachytí detektor pohybu výstražné LED svetlá sa rozblikajú po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný priechod funguje 24 hodín. Výstražné LED svetlá / LEDBOX sú umiestnené nad zvislým dopravným značením priechod pre chodcov. Systém dokáže fungovať až 5 dní bez slnečného žiarenia.

APL Smart-wireless

riešenie 2 alebo 3 s dotykovým tlačidlom

Popis.

APL Smart-wireless

riešenie 2 alebo 3 so snímačom chodcov a tlačidlom

Popis

APL Classic-ELV

riešenie 1 Stratos N

APL CLASSIC ELV predstavuje inovatívny systém osvetlenia priechodu pre chodcov, vd'aka ktorému sa nemusí vykonať podkop cestnej komunikácie. Výhodou systému APL CLASSIC ELV je to, že pre plnohodnotné osvetlenie priechodu pre chodcov prostredníctvom dvoch bezvýložníkových svietidiel nám postačuje napájanie 230 VAC len z jednej strany priechodu, t.j. z jedného bodu, čo je možné len vd’aka riadiacej jednotke ELV napájanej 230 VAC, ktorá mení striedavé napätie na jednosmerné napätie - 24 VDC. V praxi to znamená, že obe svietidlá sú napájané 24 VDC a sú prepojené káblom umiestneným v drážke vo vozovke, v hĺbke 60 mm.

Princíp fungovania osvetlenia priechodu pre chodcov: svietidlá použité na osvetlenie priechodov pre chodcov sú asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá určené na priechody pre chodcov a budú fungovať po zapnutí VO. Svietidlá budú spojené káblom v drážke vo vozovke, ktorá bude v hĺbke 60 mm. Riadiaca jednotka ELV umožňuje že postačuje napojenie z jednej strany na 230 VAC.

Princíp zvýraznenia priechodu pre chodcov: v systéme APL CLASSIC ELV sú použité podsvietené LED dopravné značky. Podsvietená LED dopravná značka sa rozsvieti po zapnutí verejného osvetlenia a bude svietiť, až kým sa verejné osvetlenie nevypne. Podsvietená značka je efektívny a zároveň estetický doplnok zvýrazňujúci bezpečnosť priechodu pre chodcov. Komplexná ochrana účastníkov cestnej premávky, ktorá významnou mierou prispieva k bezpečnosti vodičov aj chodcov.

APL Solar-active

so senzorom chodcov a tlačidlom

Popis.

APL Smart

riešenie 1 s dotykovým tlačidlom

APL SMART je navrhnutý tak, aby sa dosiahla čo najvyššia úroveň bezpečnosti priechodov pre chodcov s využitím najmodernejšej technológie. Ak sa chodec chystá prejsť na druhú stranu cesty, systém sa aktivuje buď tlačidlom (aktívny režim) alebo pomocou snímača (pasívny režim). Ak chodec nebol zaznamenaný a ani nedôjde k stlačeniu tlačidla, systém APL SMART aj napriek tomu zaručuje správne horizontálne a vertikálne osvetlenie. Čo sa stane, keď sa systém aktivuje? Vďaka inteligentnému stmievaniu sa úroveň osvetlenia pre chodcov pohybuje okolo 40% (v režime: Stand-by) a 100% (v režime: ON).

Princíp fungovania zvýraznenia priechodu pre chodcov: asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme inteligentného osvetlenia APL SMART sú ovládané riadiacou jednotkou - APL kit, ktorá je v blízkosti priechodu pre chodcov. Riadiaca jednotka APL kit zabezpečuje, aby počas neprítomnosti chodca na priechode pre chodcov fungovalo osvetlenie na úrovni 40%, a ked’ sa systém aktivuje zintenzívni sa na 100%. Inteligentný priechod, ktorý je súčasťou APL SMART funguje nasledovne: akonáhle chodca pripraveného prejsť cez priechod pre chodcov zachytí detektor pohybu, aktivujú sa obojstranné výstražné LED svetlá / LEDBOX, ktoré budú blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný priechod funguje 24 hodín. Výstražné LED svetlá / LEDBOX sú umiestnené nad podsvieteným LED dopravným značením.

APL Smart

riešenie 1 so snímačom chodcov a tlačidlom

APL SMART je navrhnutý tak, aby sa dosiahla čo najvyššia úroveň bezpečnosti priechodov pre chodcov s využitím najmodernejšej technológie. Ak sa chodec chystá prejsť na druhú stranu cesty, systém sa aktivuje buď tlačidlom (aktívny režim) alebo pomocou snímača (pasívny režim). Ak chodec nebol zaznamenaný a ani nedôjde k stlačeniu tlačidla, systém APL SMART aj napriek tomu zaručuje správne horizontálne a vertikálne osvetlenie. Čo sa stane, keď sa systém aktivuje? Vďaka inteligentnému stmievaniu sa úroveň osvetlenia pre chodcov pohybuje okolo 40% (v režime: Stand-by) a 100% (v režime: ON).

Princíp fungovania zvýraznenia priechodu pre chodcov: asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme inteligentného osvetlenia APL SMART sú ovládané riadiacou jednotkou - APL kit, ktorá je umiestnená na oboch osvetľovacích stožiaroch. Riadiaca jednotka APL kit zabezpečuje, aby počas neprítomnosti chodca na priechode pre chodcov fungovalo osvetlenie na úrovni 40%, a ked’ sa systém aktivuje zintenzívni sa na 100%. Inteligentný priechod, ktorý je súčasťou APL SMART funguje nasledovne: akonáhle chodca pripraveného prejsť cez priechod pre chodcov zachytí detektor pohybu, aktivujú sa obojstranné výstražné LED svetlá / LEDBOX, ktoré budú blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný priechod funguje 24 hodín. Výstražné LED svetlá / LEDBOX sú umiestnené nad podsvieteným LED dopravným značením.

APL Smart-wireless

riešenie 1 so snímačom chodcov a tlačidlom

Popis

APL Smart-wireless

riešenie 1 s dotykovým tlačidlom

Popis

APL Smart

riešenie 2 o 3 so snímačom chodcov a tlačidlom

Popis

Pre obdržanie cenovej ponuky prosím vyplňte formulár