Smart City

…viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky

PARKLIO

Čo je Parklio?

Parklio je smartfónom kontrolovateľná parkovacia zábrana, ktorá chráni Vaše parkovacie státie a umožňuje zdieľanie kľúča medzi viacerými užívateľmi. S Parkliom môžete ľahko kontrolovať a zdieľať Vaše parkovacie státie s Vašou rodinou a hosťami prostredníctvom Vašej bezplatnej mobilnej aplikácie. S Parkliom sa vyhnete tomu, aby na Vašom predplatenom parkovacom mieste stálo vozidlo tretej osoby a bránilo tak Vám alebo Vašim rodinným príslušníkom zaparkovať na vašom mieste.

Všetko, čo musíte urobiť je upevniť Parklio s poskytnutými skrutkami k zemi a zaručujeme Vám, že Vaše parkovacie miesto bude chránené.

Mobilná aplikácia Parklio je k dispozícii na bezplatné stiahnutie v týchto online obchodoch:

Smart City

Myšlienka Smart City ako koncept inovatívnych stratégií vývoja miest a obcí sa po celom svete šíri už od roku 2013. Hlavným cieľom je implementovať do miest a obcí inovatívne technológie prostredníctvom podnikateľských subjektov s výsledkom identifikácie východísk pre zvýšenie kvality života obyvateľov.

V súvislosti so zavádzaním inovatívnych riešení na platforme Smart City je dôležité definovať spôsoby akými budú princípy Smarty City zavedené. Finančná pripravenosť je jedným z najvýznamnejších kritérií, ktoré je nutné splniť na ceste k vytváraniu Smart City a to najmä preto, že sa jedná o inovatívne technológie, ktoré sú jadrom vytvárania Smart City.

Slovenská republika je v porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré sa snažia vytvárať koncept Smart City považovaná za tzv. mierneho inovátora, ale je na čase to zmeniť. Začnime od seba a vybudujme spoločne Smart Cities po celom Slovensku.

Steora URBAN +

Posledný 1 kus na sklade!!!

Steora Urban + je najpokročilejšou lavičkou na svete. Je určená pre veľmi frekventované oblasti ako sú mestské ulice, námestia a iné mestské lokality.

Výraznou funkciou Steora Urban + je 19 „super jasný LCD displej, ktorý sa dá použiť na zobrazovanie reklám, videí, obrázkov alebo rôznych informácií pre verejnosť (napríklad počasie).