Viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky…

CitySafety - Produkty

…viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky

Smart City

Smart City
Myšlienka Smart City ako koncept inovatívnych stratégií vývoja miest a obcí sa po celom svete šíri už od roku 2013. Hlavným cieľom je implementovať do miest a obcí inovatívne technológie prostredníctvom podnikateľských subjektov s výsledkom identifikácie východísk pre zvýšenie kvality života obyvateľov.
V súvislosti so zavádzaním inovatívnych riešení na platforme Smart City je dôležité definovať spôsoby akými budú princípy Smarty City zavedené. Finančná pripravenosť je jedným z najvýznamnejších kritérií, ktoré je nutné splniť na ceste k vytváraniu Smart City a to najmä preto, že sa jedná o inovatívne technológie, ktoré sú jadrom vytvárania Smart City.
Slovenská republika je v porovnaní s ostatnými krajinami, ktoré sa snažia vytvárať koncept Smart City považovaná za tzv. mierneho inovátora, ale je na čase to zmeniť. Začnime od seba a vybudujme spoločne Smart Cities po celom Slovensku.

Monna COUNTRY

Základné technické parametre Rozmery – Š: 300 cm; H: 55 cm; V: 220 cm Hmotnosť – 300 kg Fotovoltaický panel – monokryštalický / celkový výkon: 240W Typ akumulátora

Parklio

Základné technické parametre Rozmery – Š: 33,1 cm; D: 91,8 cm; V: 6,8 cm (Výška so zdvihnutým oblúkom 51,7 cm) Hmotnosť – 15 kg Fotovoltaický panel –

EkoMobile

Základné technické parametre Trieda ochrany: IP68 Teplotný rozsah prevádzky: od -30 do 70 ° C Merací senzor: 40KHz Ultrazvukový snímač Rozsah hĺbky: 5m Integrované snímače

Steora HYBRID

Základné technické parametre Rozmery – Š: 178 cm; H: 45 cm; V: 50 cm Hmotnosť – 88 kg Fotovoltaický panel – monokryštalický / celkový výkon: 110W Typ akumulátora

Steora URBAN

Základné technické parametre Rozmery – Š: 178 cm; H: 45 cm; V: 50 cm Hmotnosť – 88 kg Fotovoltaický panel – monokryštalický / celkový výkon: 110W Typ akumulátora

Steora URBAN +

Základné technické parametre Rozmery – Š: 178 cm; H: 45 cm; V: 50 cm Hmotnosť – 88 kg Fotovoltaický panel – monokryštalický / celkový výkon: 110W Typ akumulátora

Steora CCTV

Základné technické parametre Rozmery – Š: 178 cm; H: 45 cm; V: 50 cm Hmotnosť – 88 kg Fotovoltaický panel – monokryštalický / celkový výkon: 110W Typ akumulátora

Steora E

Základné technické parametre Rozmery – Š: 178 cm; H: 45 cm; V: 50 cm Hmotnosť – 58 kg USB nabíjanie – počet portov: 2, napájanie (na port): 5W (1A), iné:

Monna CITY

Základné technické parametre Rozmery – Š: 248 cm; H: 45 cm; V: 220 cm Hmotnosť – 200 kg Fotovoltaický panel – monokryštalický / celkový výkon: 150W Typ akumulátora

Steora STANDARD

Základné technické parametre Rozmery – Š: 178 cm; H: 45 cm; V: 50 cm Hmotnosť – 88 kg Fotovoltaický panel – monokryštalický / celkový výkon: 110W Typ akumulátora

Máte záujem o spoluprácu s nami? Kedykoľvek nás kontaktujte.