Podsvietená LED dopravná značka so svietidlom TRILOGY N

C

…viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky

Priechod pre chodcov osvetlený prostredníctvom podsvietenej LED dopravnej značky a svietidla TRILOGY N, ktoré budú fungovať po zapnutí verejného osvetlenia. Svietidlo TRILOGY N je umiestnené na dolnom okraji podsvietenej LED dopravnej značky so symbolom priechodu pre chodcov (norma 12899). Svietidlo TRILOGY N plnohodnotne dokáže osvetliť priechod pre chodcov horizontálne, ale nie vertikálne. Na dolnom okraji podsvietenej LED dopravnej značke môžu byť umiestnené aj dve svietidlá TRILOGY N (na cestných komunikáciach s vyššou rýchlosťou ako 50 km / hod.)

Princíp fungovania zvýraznenia priechodu pre chodcov: nad podsvietenú LED dopravnú značku môžeme umiestniť výstražné LED svetlá v boxe 201. Výstražné LED svetlá budú vd’aka akumulátoru v riadiacej jednotke blikať 24 hodín denne a budú umiestnené nad podsvietenou LED dopravnou značkou priechodu pre chodcov

1

2

Before After

Ako môžete vidieť na obrázku č. 1, priechod pre chodcov je jasne viditeľný, aj keď nie je správne vertikálne osvetlený. Nie je správne osvetlená plocha pred priechodom pre chodcov. Na obrázku č. 2 môžete vidieť, že chodec bude viditeľný len vďaka negatívnemu kontrastu, ktorý vzniká medzi jeho čiernym tvarom a pozadím osvetleným okolitým verejným osvetlením. Je dôležité mať na pamäti, že aby sa predišlo nehodám, chodec musí byť viditeľný z čakacích priestorov a toto riešenie nedosahuje dostatočnú úroveň vertikálnej osvetlenosti, najmä nie na širokých cestách. Aby sme dosiahli požadovaný efekt, musí byť priechod pre chodcov osvetlený z obidvoch strán a ideálne inteligentným osvetlením.

Komponenty systému

Najčastejšie sa uvedené riešenie aplikuje na priechodoch, v rámci ktorých je možné použiť len jeden osvetľovací stožiar, ale existuje potreba priechod osvetliť.

Toto riešenie zaručuje dobré horizontálne osvetlenie, avšak nedosiahneme ním požadovanú úroveň vertikálneho osvetlenia.

Riadiaca jednotka vybavená akumulátorom napájaná z verejného osvetlenia, ktorá zabezpečuje blikanie LEDBOXOV v režime 24/7. Je k dispozíciíí aj riadiaca jednotka bez akumulátora – LEDBOX bliká len počas noci.

Time Box Astro je riadiaca jednotka napájaná z verejného osvetlenia, ktorá je vybavená astronomickými hodinami, ktoré vypínajú podsvietené LED značky, LED svietidlá a LEDBOX počas dňa.