Osvetlenie priechodu pre chodcov APL SOLAR v meste Martin

Project Description

Osvetlenie priechodu pre chodcov – APL SOLAR je spoľahlivou voľbou pre miesta bez prístupu k distribučnej sieti. Je jedným z najekologickejších zvýraznení priechodu pre chodcov, ktoré v súčasnosti nájdete v našej ponuke.  Použité sú svietidlá so špecifickou optikou určenou pre priechody pre chodcov, ktoré dokážu fungovať až 5 – 7 dní bez slnečného žiarenia.

Produkt: Osvetlenie priechodov pre chodcov
Mesto: Martin
Ulica: ul. A. Medňanského a Kratinova
Dátum realizácie: Marec 2017

Popis projektu

Osvetlenie priechodov pre chodcov sa stáva povinnou súčasťou novovzniknutých priechodov pre chodcov. V súčasnosti sú práve priechody pre chodcov najčastejším dejiskom dopravných nehôd a preto je nevyhnutosťou neustále prichádzať s novinkami, ktoré účinnne ochránia chodcov. Medzi tieto novinky rozhodne patrí solárne osvetlenie priechodu pre chodcov.