Zvislé dopravné značenie IP6

Zvislé dopravné značenie IP6

Zvislé dopravné značenie priechod pre chodcov IP6 označuje priechod pre chodcov vyznačený  vodorovným dopravným značením V 6a alebo V 6b. V prípade frekventovaných úsekov sa umiestňuje zvisé dopravné značenie IP 6  so žltozeleným retroreflexným podkladom. Na základe Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  z 19. januára 2018, ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky č. 9 / 2009 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku  IP 6 použiť len v kombinácii osvetlenia značky  V 6a alebo V 6b verejným osvetlením alebo samostatným osvetlením priestoru použitia značky V 6a alebo V 6b alebo optickým zvýraznením dopravnými gombíkmi č. Z  7c, alebo iným druhom zvýraznenia napríklad kombináciou značky č. IP 6 s prerušovaným doplnkovým signálom č. S 11a, č. S 11b, č. S 11d a podobne.

Požiadať o cenovú ponuku

Popis

Základné technické parametre

  • Rozmer značky: 750 x 750 mm
  • Rozmer piktogramu: 500 x 500 mm
  • Materál: oceľový pozinkovaný plech
  • Reflexná fólia: triedy III
  • Vrátane Ø60 mm úchytov na stĺp (2ks)