Smartmap

Smartmap

Revolučné softvérové riešenie

SMARTmap predstavuje priekopnícky koncept nazerania na údaje samosprávy. Integruje informácie agendových systémov s mapovými podkladmi a umožňuje ich vizualizáciu a analýzu.

Integrácia údajov samosprávy

Systém integruje údaje samosprávy a prepája ich s mapou. Všetko, čo ste museli zdĺhavo vyhľadávať je dostupné v SMARTmap na kliknutie.

Referenčné mapové údaje

SMARTmap využíva lokalizačný register adresných bodov LoRAB®, ktorý je použitý ako priestorový základ Registra adries. Ďalej pracuje s katastrálnou mapou a tým umožňuje rýchlo spracovať všetky informácie viažuce sa na parcelu a adresu.

Automatizácia procesov

SMARTmap prináša automatizačné postupy v procesoch samosprávy, čím šetrí čas a ľudské zdroje.

Identifikácia príjmov samosprávy

Zavedením referenčných registrov pomáha pri konsolidácií interných údajov samosprávy a identifikuje potenciálne príjmy v oblasti daní a poplatkov.

Požiadať o cenovú ponuku

Popis

Základné technické parametre (moduly)