Rav systém

Rav systém

Princíp fungovania

RAV systém detekuje výšku prechádzajúcich vozidiel s použitím len jedného snímača výšky vozidiel umiestneného na druhej strane cesty. Ak vozidlo prekročí maximálnu výšku, systém reaguje aktiváciou dvoch blikajúcich výstražných LED svetiel, zapne sirénu, semafór.

 • Ideálne zariadenie pre pracovné zóny, tunely, nadjazdy, kde prekročenie maximálnej povolenej výšky môže byť nebezpečné
 • Možnoti napájania: solárny zdroj, verejné osvetlenie, trvalý zdroj
 • Možnosť nastavenia dĺžky a šírky detekčnej oblasti a tiež minimálnej veľkosti objektu, ktorý sa musí detekovať prostredníctvom snímača výšky vozidiel
 • Nízka spotreba elektrickej energie
 • Medzi snímačom a riadiacou jednotkou je možné zvoliť si namiesto štandardného pripojenia s káblami bezdrôtovú komunikáciu
 • Systém funguje 24 hodín
 • Jazyk: anglický
Požiadať o cenovú ponuku

Popis

Základné technické parametre

 • K zariadeniu je dodávaný software na spracovanie údajov
 • Funkcia: detekcie výšky vozidiel
 • Snímač: laser scanner
 • Komunikácia cez: RS232, Bluetooth – Email, SMS, GSM, GPRS, GPS
 • Doplnková komunikácia: e-mail, GSM, GPRS, GPS
 • Napájanie: solárny zdroj, 230 VAC/12 VDC
 • Inštalácia snímača výšky: vo výške 3 – 5 m
 • Montáž: na 60 / 90 mm stĺp