RADAR pre detekciu rýchlosti 201 v meste Zvolen

Project Description

RADAR pre detekciu rýchlosti 201 je jedným z najefektívnejších dopravných zariadení, ktoré slúžia na zníženie rýchlosti vozidiel, ktoré momentálne trh ponúka.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Zvolen
Ulica: ul. M. R. Štefánika
Dátum realizácie: August 2017

Popis projektu

Umiestnením tohto RADARu sme prispeli k zvýšeniu bezpečnosti v tomto úseku a to v prvom rade vzhľadom na to, že sa nachádza v blízkosti dvoch priechodov pre chodcov. Akonáhle totiž vodič prekročí max. povolenú rýchlosť, ktorá je v tomto prípade 30 km/h. rozbliká sa výstražné LED svetlo, ktoré na vodiča vplýva psychologicky a ten spomalí.