Solárne LED výstražné svetlo v boxe 1 x 201 v meste Zvolen

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Zvolen
Ulica: ul. A.Hlinku
Dátum realizácie: Január 2018

Popis projektu

Na ulici Andreja Hlinku je v uvedenom úseku nutné zvýšiť pozornosť a to najmä v dôsledku častého výskytu detí. Účastníkov cestnej premávky sa mesto snaží chrániť a preto sme ho zvýraznili solárnym LED výstražným svetlom, ktoré počas 24 hodín upozorňuje na zvislé dopravné značenie A15, čím vodičov už z väčšej vzdialenosti upozorňuje na zvýšenie pozornosti a prispôsobenie jazdy tomuto riziku.