Solárne LED výstražné svetlo v boxe 201 v meste Gbely

Project Description

Solárne LED výstražné svetlo v boxe 201 je jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Gbely
Ulica: ul. M. Nešpora / ul. Petroveská
Dátum realizácie: Máj 2018

Popis projektu

V meste Gbely si veľmi obľúbili naše solárne napájané výstražné LED svetlá, ktoré svojim aktívnym 24 hodinovým blikaním upozorňujú na zvislé dopravné značenie podľa Vášho výberu. K obľúbenosti tohto dopravného zariadenia prispieva najmä vysoká miera efektivity a finančná nenáročnosť. Našim cieľom je prispieť k bezpečnosti cestnej premávky a preto sú naše riešenia šité na mieru pre našich zákazníkov.