Solárne LED výstražné svetlo v boxe 1 x 201 v meste Zvolen

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Zvolen
Ulica: ul. Okružná
Dátum realizácie: September 2017

Popis projektu

Častý výskyt chodcov v záhradkárskej oblasti, ktorý vyžadoval zvýšenú pozornosť vodičov sme zvýraznili výstražným LED svetlom, ktoré počas 24 hodín upozorňuje na zvislé dopravné značenie a aktívne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.