Solárne LED výstražné svetlo v boxe 1 x 201 v obci Oslany

Project Description

Solárne LED výstražné svetlo v boxe sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Oslany
Dátum realizácie: December 2016

Popis projektu

Kritický úsek v obci Oslany, ktorý vyžadoval zvýšenú pozornosť vodičov sme zvýraznili výstražným LED svetlom, ktoré počas 24 hodín upozorňuje na zvislé dopravné značenie a aktívne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.