Solárne LED výstražné svetlo v boxe 1 x 201 v obci Látky

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Látky
Ulica: pozemná komunikácia II/526
Dátum realizácie: September 2018

Popis projektu

V obci Látky sme zvýraznili zvislé dopravné značenie A 14 prostredníctvom výstražných LED svetiel 201, ktoré svojim 24 hodinovým blikaním upozorňujú na nutnosť zvýšenia pozornosti v danej oblasti.