Solárne LED výstražné svetlo v boxe 1 x 201 v meste Zvolen

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Zvolen
Ulica: ul. Ľ. Štúra
Dátum realizácie: Október 2018

Popis projektu

V meste Zvolen, na ul. Ľ. Štúra sme prostredníctvom solárneho LED výstražného svetla v boxe 201 v režime 24 – hodinového blikania zvýraznili kritický úsek – zvislé dopravné značenie Daj prednosť v jazde!. Výstražné svetlo tak bude svojim blikaním preventívne upozorňovať na nutnosť zvýšenia pozornosti v úseku. Vedenie mesta sa tak rozhodlo predovšetkým na základe rizika vzniku dopravnej nehody v dôsledku nepozornosti.