Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 201 v obci Zvolenská Slatina

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 201 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Zvolenská Slatina
Ulica: Zvolenská Slatina
Dátum realizácie: Apríl 2016

Popis projektu

Veľmi frekventovaný priechod pre chodcov v obci Zvolenská Slatina sme efektívne zvýraznili prostredníctvom solárnych LED výstražných svetiel v boxe 201, ktoré blikajú 24 hodín denne a sú napájané z vlastného solárneho zdroja, čiže je to pre obec jednorázová investícia.