Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 201 v meste Zvolen

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 201 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Zvolen
Ulica: ul. Hronská
Dátum realizácie: Február 2017

Popis projektu

Kritický priechod pre chodcov v nákupnej zóne, ktorý vyžadoval zvýšenú pozornosť vodičov sme zvýraznili výstražným LED svetlom, ktoré počas 24 hodín upozorňuje na zvislé dopravné značenie a aktívne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.