Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 v meste Spišská Nová Ves

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Spišská Nová Ves
Ulica: Štefánikovo nám. 1
Dátum realizácie: November 2017

Popis projektu

Zvislé dopravné značenie IP6 – priechod pre chodcov sme v meste Spišská Nová Ves zvýraznili prostredníctvom solárnych LED výstražných svetiel v boxe 2 x 102, ktoré striedavým 24 hodinovým blikaním upozorňujú na frekventovaný priechod pre chodcov pri Mestskom úrade. Priechod pre chodcov je zvýraznený počas dňa i noci.