Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 v obci Očová

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Očová
Ulica: ul. SNP / ul. J. Palárika
Dátum realizácie: Ferbruár 2018

Popis projektu

V obci Očová bolo pre zvýšenie bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky nutné zvýrazniť zvislé dopravné značenie IP 6 na ul. SNP a zvislé dopravné značenie A15 na ul. J. Palárika. Dopravné značenie sme zvýraznili prostredníctvom solárnych LED výstražých svetiel v boxe 102 , ktoré svojim aktívnym striedavým 24 hodinovým blikaním upozorňujú vodičov na tieto frekventované úseky –  priechodu pre chodcov pri Obecnom úrade a výskytu detí pri miestnej materskej škole.