Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 v obci Koplotovce

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Koplotovce
Ulica: pozemná komunikácia II/507
Dátum realizácie: Júl 2018

Popis projektu

Obec Koplotovce sa radí k moderným obciam, ktoré problematiku bezpečnosti cestnej premávky považujú za veľmi dôležitú, napriek tomu, že finančné prostriedky sú obmedzené. Rozhodli pre jednu z najekonomickejších možností a to solárne LED výstražné svetlá v boxe 102, ktoré blikajú 24 hodín denne a aby ušetrili finančné prostriedky obce ešte viac, zariadenie si namontovali svojpomocne.