Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 v obci Horné Trhovište

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Horné Trhovište
Ulica: pozemná komunikácia III/1315
Dátum realizácie: Júl 2018

Popis projektu

Zvislé dopravné značenie priechod pre chodcov sme v obci Horné Trhovište zvýraznili prostredníctvom solárnych LED výstražných svetiel v boxe 2 x 102, ktoré striedavým 24 hodinovým blikaním upozorňujú na priechod pre chodcov. Priechod je zvýraznený počas dňa i noci.