Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 v obci Demänovská Dolina

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Demänovská Dolina
Ulica: pozemná komunikácia II/584
Dátum realizácie: August 2018

Popis projektu

Najkrajšia Dolina Nízkych Tatier Demänovská Dolina sa ako turistické centrum začala tohto roku zaoberať témou bezpečnosti cestnej premávky intenzívnejšie a tak sa vedenie obce rozhodlo pre zvýraznenie troch najfrekventovanejších priechodov pre chodcov. Výber padol na veľmi obľúbené solárne LED výstražné svetlá v boxe 102, ktoré blikajú 24 hodín denne. Obec sa rozhodla, že si výstražné LED svetlá nainštaluje svojpomocne a toto je výsledok, zvládli to perfektne!