Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 v meste Zvolen

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Zvolen
Ulica: ul. Hať Podharajch
Dátum realizácie: Máj 2018

Popis projektu

Zvislé dopravné značenie IP 6 – priechod pre chodcov v meste Zvolen na ulici Hať Podharajch sme zvýraznili prostredníctvom solárnych LED výstražných svetiel v boxe 102 , ktoré svojim aktívnym striedavým 24 hodinovým blikaním upozorňujú na tento frekventovaný úsek.