Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 v meste Banská Bystrica

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Banská Bystrica
Ulica: ul. Námestie Slobody
Dátum realizácie: December 2018

Popis projektu

V Banskej Bystrici sme veľmi frekventovaný priechod zvýraznili prostredníctvom solárnych LED výstražných svetiel v boxe 102, ktoré svojim 24 hodinovým bikaním zvýrazňujú zvislé dopravné značenie IP 6.