Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 v meste Banská Bystrica

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Banská Bystrica
Ulica: ul. Kpt. Nálepku
Dátum realizácie: Marec 2019

Popis projektu

Na ul. Kpt. Nálepku v Banskej Bystrici sme zvýraznili priechod pre chodcov prostredníctvom solárnych LED výstražných svetiel v boxe 102, ktoré svojím 24 hodinovým blikaním upozorňujú na zvislé dopravné značenie IP 6 – priechod pre chodcov.