Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 v meste Liptovský Mikuláš

Project Description

Solárne LED výstražné svetlo v boxe sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Produkt: Efektívne doplnky cestnej premávky
Mesto: Liptovský Mikuláš
Ulica: križovatka ul. Revolučná / ul. Generála M.R. Štefánika
Dátum realizácie: November 2017

Popis projektu

Zvislé dopravné značenie priechod pre chodcov a tiež priechod pre cyklistov sme v meste Liptovský Mikuláš zvýraznili prostredníctvom solárnych LED výstražných svetiel v boxe 2 x 102, ktoré striedavým 24 hodinovým blikaním upozorňujú na frekventovaný priechod pre chodcov a cyklistov. Priechod je zvýraznený počas dňa i noci. V tomto roku je to už druhý projekt, ktorý nám mesto zverilo a my sa tešíme, že sa môžeme podieľať na zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky v meste.