Solárne LED výstražné svetlá v boxe 2 x 102 + CS1 v meste Zvolen

Project Description

Solárne LED výstražné svetlá v boxe 102 sú jedným z najobľúbenejších produktov našich zákazníkov a to v prvom rade z toho dôvodu, že je možné ich umiestniť do miest bez prístupu k distribučnej sieti, čo umožňuje zvýrazniť kritické úseky aj v miestach, kde to doteraz nebolo možné.

Káblove LED gombíky CS1 opticky zvýrazňujú plochu vodorovného dopravného značenia V 6a / V 6b, čím prispievajú k viditeľnosti priechodu pre chodcov už z diaľky cca 200m. Sú veľmi obľúbeným spôsobom zvýraznenia kritických priechodov pre chodcov.

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcov
Mesto: Zvolen
Ulica: ul. Partizánska
Dátum realizácie: Máj 2018

Popis projektu

Mesto Zvolen je vynikajúcim príkladom riešenia problematiky zvyšovania cestnej premávky. Každý mesiac zvýrazní aspoň jeden kritický priechod pre chodcov. V mesiaci máj to bol priechod pre chodcov na Partizánskej ulici je zvýraznený prostredníctvom káblových LED gombíkov CS1 a solárnych LED výstražných svetiel v boxe 102, pričom obidve dopravné zariadenia sú v režime 24 hodinového blikania.