Solárne LED gombíky TL – SLC10 a CS 24 v meste Trebišov

Project Description

Priechody pre chodcov v meste sú zvýraznené prostredníctvom solárnych LED gombíkov – model TL – SLC10 a okružná križovatka je zvýraznená prostredníctvom solárnych LED gombíkov – CS 24, ktoré sú v režime svietenia po zotmení. Solárne LED gombíky fungujú autonómne a nabíjajú sa aj počas zamračených dní. Každý gombík má v sebe zabudovaný vlastný solárny zdroj, ktorý zabezpečuje jeho fungovanie – cez deň sa nabíja a v noci svieti.

Produkt: Solárne LED gombíky
Mesto: Trebišov
Ulica: ul. M.R.Štefánika / ul.Hurbanova
Dátum realizácie: Marec 2018

Popis projektu

V meste Trebišov sme opticky zvýraznili plochu vodorovného dopravného značenia priechod pre chodcov na ul. Hurbanovej a na ul. M.R. Štefánika prostredníctvom solárnych LED gombíkov TL – SLC10 v režime svietenia po zotmení. Mesto sa rozhodlo pre tento variant, aby prispelo k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky na týchto frekventovaných úsekoch s častým výskytom peších. Okružnú križovatku sme zvýraznili prostredníctvom solárnych LED gombíkov CS 24 v režime svietenia po zotmení.