Osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov v obci Oravská Polhora

Project Description

Produkt: APL CLASSIC ELV, Podsvietená LED dopravná značka IP6, Inteligentný priechod pre chodcov 102 s použtím káblových LED gombíkov v režime blikania po detekcii chodca

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcovOsvetlenie priechodov pre chodcov
Mesto: Oravská Polhora
Ulica: Oravská Polhora
Dátum realizácie: Október 2017

Popis projektu

V dedine roka 2017 Oravskej Polhore, cez ktorú denne prejde niekoľko tisíc vozidiel sme frekventovaný priechod pre chodcov osvetlili prostredníctvom bezvýložníkových svietidiel APL CLASSIC ELV – použili sme svietidlo STRATOS N – 24VDC 55W, zároveň sme priechod zvýraznili prostredníctvom podsvietenej LED dopravnej značky, ktorá je viditeľná už z diaľky a včas upozorní vodiča na polohu priechodu pre chodcov a tiež prostredníctom Inteligentného priechodu pre chodcov 102 s použitím káblových LED gombíkov v režime blikania po detekcii chodca, čo vodiča upozorní na prítomnosť chodca na priechode pre chodcov.