Osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov v obci Dlhá nad Oravou

Project Description

Produkt: APL CLASSIC ELV, Podsvietená LED dopravná značka IP6, Inteligentný priechod pre chodcov 102 s použtím káblových LED gombíkov v režime blikania po detekcii chodca

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcovOsvetlenie priechodov pre chodcov
Mesto: Dlhá nad Oravou
Ulica: Dlhá nad Oravou
Dátum realizácie: Október 2017

Popis projektu

V obci Dlhá nad Oravou, cez ktorú vedie cesta medzinárodného významu denne prejde enormný počet vozidiel a preto bolo vybudovanie takéhoto bezpečného priechodu nutnosťou. Priechod pre chodcov sme osvetlili prostredníctvom bezvýložníkových svietidiel APL CLASSIC ELV – použili sme svietidlo STRATOS N – 24VDC 55W, zároveň sme priechod zvýraznili prostredníctvom podsvietenej LED dopravnej značky, ktorá je viditeľná už z diaľky a včas upozorní vodiča na polohu priechodu pre chodcov a tiež prostredníctom Inteligentného priechodu pre chodcov 102 s použitím káblových LED gombíkov v režime blikania po detekcii chodca, čo vodiča upozorní na prítomnosť chodca na priechode pre chodcov.