Osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov v obci Bátka

Project Description

Produkt: APL CLASSIC ELV, Podsvietená LED dopravná značka IP6, Inteligentný priechod pre chodcov 102 s použtím káblových LED gombíkov v režime blikania po detekcii chodca

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcovOsvetlenie priechodov pre chodcov
Mesto: Bátka
Ulica: Bátka
Dátum realizácie: November 2017

Popis projektu

V obci Bátka sme veľmi kritický priechod pre chodcov, ktorý je v blízkosti autobusových zastávok a cez ktorý denne prejde obrovský počet vozidiel a kamiónov osvetlili a zvýraznili, čím sme vo významnej miere prispeli k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v tomto úseku. Priechod pre chodcov sme osvetlili prostredníctvom bezvýložníkových svietidiel APL CLASSIC ELV – použili sme svietidlo STRATOS N – 24VDC 55W, zároveň sme priechod zvýraznili prostredníctvom podsvietenej LED dopravnej značky, ktorá je viditeľná už z diaľky a včas upozorní vodiča na polohu priechodu pre chodcov a tiež prostredníctom Inteligentného priechodu pre chodcov 102 s použitím káblových LED gombíkov v režime blikania po detekcii chodca, čo vodiča upozorní na prítomnosť chodca na priechode pre chodcov.