Osvetlenie a zvýraznenie priechodov pre chodcov v meste Trebišov

Project Description

APL CLASSIC ELV predstavuje inovatívny systém osvetlenia priechodu pre chodcov, vd’aka ktorému sa nemusí vykonať podkop cestnej komunikácie. Výhodou systému APL CLASSIC ELV je to, že pre plnohodnotné osvetlenie priechodu pre chodcov prostredníctvom dvoch bezvýložníkových svietidiel nám postačuje napájanie 230VAC len z jednej strany priechodu, t.j. z jedného bodu, čo je možné len vd’aka riadiacej jednotke ELV napájanej 230VAC, ktorá mení striedavé napätie na jednosmerné napätie – 24 VDC. V praxi to znamená, že obe svietidlá sú napájané 24 VDC a sú prepojené káblom umiestneným v drážke vo vozovke, v hĺbke 60 mm.

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcovOsvetlenie priechodov pre chodcov
Mesto: Trebišov
Ulica: ul. M. R. Štefánika
Dátum realizácie: December 2018

Popis projektu

Druhým priechodom, ktorý sme osvetlili je priechod na ul. M. R. Štefánika. Uvedený priechod je osvetlený prostredníctvom systému APL CLASSIC ELV. Priechod pre chodcov je vzhľadom na svoju vyťaženosť doplnený aj o inteligentný priechod pre chodcov s použitím dopravných LED gombíkov v režime blikania po detekcii chodca.