Osvetlenie a zvýraznenie priechodov pre chodcov – Nové Mesto nad Váhom

Project Description

Asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme osvetlenia APL CLASSIC ELV sú ovládané jednou riadiacou jednotkou. Výhodou je pripojenie iba z jednej strany na 230V. Systém je doplnený o inteligentný priechod pre chodcov s použitím výstražných LED svetiel 102, ktorý je v režime blikania po detekcii chodca.

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcovOsvetlenie priechodov pre chodcov
Mesto: Nové Mesto nad Váhom
Ulica: ul. J. Kollára, Klčové
Dátum realizácie: November 2018

Popis projektu

V novembri sme v Novom Meste nad Váhom osvetlili a zvýraznili dva priechody pre chodcov na ul. J. Kollára a jeden na ul. Klčové. Všetky tri priechody sú z hľadiska frekvencie dopravy a pešších veľmi vyťažené, takže zvýšenie bezpečnosti prispeje k zníženiu rizika nehody v dôsledku neprehľadnosti a zle viditeľnosti. Osvetlenie priechodu pre chodcov sme doplnili o inteligentný priechod pre chodcov s použitím výstražných LED svetiel 102, ktoré sú v režime blikania po detekcii chodca.