Inteligentné priechody pre chodcov v meste Liptovský Mikuláš

Project Description

Inteligentné priechody pre chodcov sú inováciou v oblasti bezpečných priechodov pre chodcov. Priechody pre chodcov sú najčastejším dejiskom dopravných nehôd a v dôsledku tejto skutočnosti sa snažíme neustále prichádzať s novinkami, ktoré ponúknu najmodernejšie riešenia v rámci bezpečnosti cestnej premávky.

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcov
Mesto: Liptovský Mikuláš
Ulica: ul. Ľ. Štúra, ul. Generála M.R. Štefánika, ul. M.M.Hodžu, ul. Hurbanova
Dátum realizácie: Júl 2017

Popis projektu

Priechody pre chodcov sú zvýraznené prostredníctvom Inteligentného priechodu pre chodcov s použitím káblových LED gombíkov  v režime blikania pri detekcii chodca, pričom si mesto Liptovský Mikuláš zvolilo solárne napájanie celého systému. Inteligentný priechod pre chodcov je v súčasnosti jeden z najmodernejších a najefektívnejšíci spôsobov ako prispieť k bezpečnosti chodcov.  Systém funguje nasledovným spôsobom – akonáhle sa do detekčnej zóny dostane chodec, tak sa káblové LED gombíky umiestnené vo vozovke rozblikajú a budú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú.