Inteligentný priechod pre chodcov 2 x 102 v meste Zvolen

Project Description

Priechody pre chodcov sú najčastejším dejiskom dopravných nehôd. V dôsledku tejto skutočnosti sa snažíme neustále prichádzať s novinkami, ktoré ponúknu najmodernejšie riešenia v rámci bezpečnosti cestnej premávky. Inteligentné priechody sú inováciou v oblasti bezpečných priechodov pre chodcov. 

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcov
Mesto: Zvolen
Ulica: ul. Sokolská
Dátum realizácie: Ferbruár 2018

Popis projektu

 Sokolská ulica sa vzhľadom na nákupné možnosti stala veľmi frekventovanou aj z hľadiska dopravy. Mesto Zvolen aktívne pristúpilo k tejto skutočnosti a najfrekventovanjší priechod v tejto lokalite zvýraznilo prostredníctvom solárne napájaného Inteligentného priechodu pre chodcov 102. Systém funguje nasledovným spôsobom – akonáhle sa do detekčnej zóny dostane chodec, výstražné LED svetlá umiestnené nad zvislým dopravným značením IP6 sa rozblikajú a budú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú.