Inteligentný priechod pre chodcov 4 x 102 v meste Zvolen

Project Description

Priechody pre chodcov sú najčastejším dejiskom dopravných nehôd. V dôsledku tejto skutočnosti sa snažíme neustále prichádzať s novinkami, ktoré ponúknu najmodernejšie riešenia v rámci bezpečnosti cestnej premávky. Inteligentné priechody sú inováciou v oblasti bezpečných priechodov pre chodcov.

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcov
Mesto: Zvolen
Ulica: ul. M.R.Štefánika
Dátum realizácie: Marec 2018

Popis projektu

Na ul. M.R. Štefánika sme prostredníctvom Inteligentného priechodu pre chodcov s použitím obojstranných výstražných LED svetiel zvýraznili kritický priechod, ktorý je z hľadiska svojho významu veľmi dôležitý. V ranných a poobedných hodinách zaznamenávame na tomto priechode silný ťah pešších najmä vzhľadom na blízkosť autobusových zastávkok, dvoch základných škôl a obytnej zóny. Systém funguje nasledovným spôsobom – akonáhle sa do detekčnej zóny dostane chodec, tak obojstranné výstražné LED svetlá umiestnené nad zvislým dopravným značením IP6 sa rozblikajú a budú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Výstražné LED svetlá upozornia vodičov, ktorý často ignorujú alebo nevidia chodcov chystajúcich sa prejsť cez priechod, ked’že sa jedná o jednosmernú dvojprúdovú cestnú komunikáciu.