Inteligentný priechod pre chodcov 2 x 102 v meste Martin

Project Description

Inteligentné priechody pre chodcov sú inováciou v oblasti bezpečných priechodov pre chodcov. Priechody pre chodcov sú najčastejším dejiskom dopravných nehôd a v dôsledku tejto skutočnosti sa snažíme neustále prichádzať s novinkami, ktoré ponúknu najmodernejšie riešenia v rámci bezpečnosti cestnej premávky.

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcov
Mesto: Martin
Ulica: ul. A.Pietra
Dátum realizácie: Marec 2017

Popis projektu

Priechody pre chodcov sú zvýraznené prostredníctvom Inteligentného priechodu 102 s detekciou chodca, pričom si mesto zvolilo solárne napájanie celého systému. Inteligentný priechod pre chodcov je v súčasnosti jeden z najmodernejších a najefektívnejšíci spôsobov ako prispieť k bezpečnosti chodcov. Systém funguje nasledovným spôsobom – akonáhle sa do detekčnej zóny dostane chodec, tak výstražné LED svetlá umiestnené nad ZDZ IP6 sa rozbikajú a budú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú.