Inteligentné priechody pre chodcov v meste Liptovský Mikuláš

Project Description

Inteligentné priechody pre chodcov sú inováciou v oblasti bezpečných priechodov pre chodcov. Priechody pre chodcov sú najčastejším dejiskom dopravných nehôd a v dôsledku tejto skutočnosti sa snažíme neustále prichádzať s novinkami, ktoré ponúknu najmodernejšie riešenia v rámci bezpečnosti cestnej premávky.

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcov
Mesto: Liptovský Mikuláš
Ulica: ul. M.M.Hodžu / ul. Borbisova / ul. Dubová / ul. Obslužná
Dátum realizácie: Jún 2018

Popis projektu

V meste Liptovský Mikuláš sme zvýraznili štyri priechody pre chodcov prostredníctvom Inteligentných priechodov pre chodcov s použitím káblových LED gombíkov CS1 v režime blikania po detekcii chodca, ktoré pôsobia na vodičov ako optická brzda a zvyšujú bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Odteraz môžete bezpečnejšie prechádzať cez vybrané priechody pre chodcov na ulici Hodžovej, Obslužnej, Dubovej a Borbisovej. Pripojte sa k nám, aby sa aj Vaše mesto či obec čoskoro stali súčasťou projektu “ Viditeľnosť je kľúčom k bezpečnosti cestnej premávky“.