Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov v meste Zvolen

Project Description

Asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme inteligentného osvetlenia APL SMART 2 sú ovládané riadiacou jednotkou – APL kit, ktorá je umiestnená na stožiaroch po oboch stranách priechodu pre chodcov. Riadiaca jednotka APL kit zabezpečuje, aby počas neprítomnosti chodca na priechode pre chodcov fungovalo osvetlenie na úrovni 40%, a ked’ sa systém aktivuje, čiže ked’ chodca zachytí detektor pohybu, zintenzívni sa na 100%. Inteligentný priechod 4 x 102 s detekciou chodca, ktorý je súčasťou APL SMART 2 funguje nasledovne: akonáhle je chodec pripravený prejsť cez priechod pre chodcov, detektory pohybu umiestnené na stožiaroch VO zdetekujú chodca a aktivujú obojstranné výstražné LED svetlá / LEDBOX a káblové gombíky CS1, ktoré začnú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú.

Produkt: Osvetlenie priechodov pre chodcov
Mesto: Zvolen
Ulica: ul. M.R.Štefánika
Dátum realizácie: Jún 2018

Popis projektu

V meste Zvolen sme predstavili novinku v oblasti osvetlenia priechodov pre chodcov – inteligentný systém osvetlenia priechodov pre chodcov APL SMART 2 s použitím káblových LED gombíkov CS1 v režime blikania po detekcii chodca. V tejto súvislosti si dovoľujeme povedať, že je mesto Zvolen lídrom v oblasti bezpečnosti cestnej premávky v tomto kraji a ochrane účastníkov cestnej premávky venuje neustálu pozornosť.