Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov v meste Krupina

Project Description

Asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme inteligentného osvetlenia APL SMART sú ovládané riadiacou jednotkou – APL kit, ktorá je umiestnená na betónovej platni za priechodom pre chodcov. Riadiaca jednotka APL kit zabezpečuje, aby počas neprítomnosti chodca na priechode pre chodcov fungovalo osvetlenie na úrovni 40%, a ked’ sa systém aktivuje, čiže ked’ chodca zachytí detektor pohybu, zintenzívni sa na 100%. Inteligentný priechod 4 x 102 s detekciou chodca, ktorý je súčasťou APL SMART funguje nasledovne: akonáhle je chodec pripravený prejsť cez priechod pre chodcov, detektory pohybu umiestnené na stožiaroch VO zdetekujú chodca a aktivujú obojstranné výstražné LED svetlá ktoré začnú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný priechod funguje 24 hodín a je napájaný z verejného osvetlenia. Výstražné LED svetlá sú umiestnené nad podsvieteným LED dopravným značením IP 6, ktoré je napájané z VO a funguje po zapnutí VO.

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcovOsvetlenie priechodov pre chodcov
Mesto: Krupina
Ulica: ul. Obchodná
Dátum realizácie: November 2018

Popis projektu

V meste Krupina sme osvetlili najfrekventovanejší priechod meste a to na ul. Obchodnej. Uvedený priechod je v tesnej blízkosti autobusovej stanice, čo predpokladá silný ťah peších prakticky počas celého dňa.  Za pozornosť stojí aj červeno – biely podklad zo studeného plastu, ktorý osvetlenie a zvýraznenie priechodu efektne dopĺňa.