Inteligentné osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Bratislava – Aupark

Project Description

Asymetrické bezvýložníkové LED svietidlá použité v systéme inteligentného osvetlenia APL SMART 2 sú ovládané riadiacou jednotkou – APL kit, ktorá je umiestnená na stožiaroch po oboch stranách priechodu pre chodcov. Riadiaca jednotka APL kit zabezpečuje, aby počas neprítomnosti chodca na priechode pre chodcov fungovalo osvetlenie na úrovni 40%, a ked’ sa systém aktivuje, čiže ked’ chodca zachytí detektor pohybu, zintenzívni sa na 100%. Inteligentný priechod 2 x 102 s detekciou chodca, ktorý je súčasťou APL SMART 2 funguje nasledovne: akonáhle je chodec pripravený prejsť cez priechod pre chodcov, detektory pohybu umiestnené na stožiaroch VO zdetekujú chodca a aktivujú výstražné LED svetlá / LEDBOX a káblové gombíky CS1, ktoré začnú blikať po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú.

Produkt: Inteligentný priechod pre chodcovOsvetlenie priechodov pre chodcov
Mesto: Bratislava
Ulica: Einsteinova
Dátum realizácie: Júl 2018

Popis projektu

Najlepší si vyberá najlepšie sa potvrdilo aj pri d’alších dvoch priechodoch pre chodcov, ktoré sme v Auparku osvetlili. Veľmi frekventované priechody pre chodcov sme osvetlili a zvýraznili prostredníctvom inteligentného osvetlenia APL SMART 2 v kombinácií s káblovými LED gombíkmi CS1. Cesta v noci sa stáva vizuálnym zážitkom v pravom slova zmysle.